Our brand starts here.

เกี่ยวกับเรา

Who we are ?

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2513 ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปากกา ภายใต้แบรนด์ “ PILOT” สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 331,331/1-3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

representative brand

Brands