ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนา ขอขอบพระคุณสำหรับการพิจารณา

ยังไม่มีข่าวสารในขณะนี้ ขอขอบพระคุณสำหรับการพิจารณา

บริษัท ปากกาไพล๊อต ( ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2495 เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อ "PILOT" สำหรับขายภายในประเทศ และ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "PILOT" จากประเทศญี่ปุ่น

สินค้าหลักที่เราผลิตและจำหน่ายในประเทศเป็นปากกามาร์กเกอร์ และปากกาลูกลื่น ด้วยชื่อเสียงที่มีมามากกว่า 50 ปี เราผลิตสินค้าภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ

จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อผู้ใช้
ขายสินค้าที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมราคาที่ลูกค้าพอใจ
ค้นหาแนวคิดใหม่เพื่อสรางและเพิ่มความพอใจแก่ลูกค้า
Powered by Magic IT